Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Pabo
 • Po
 • Vo
Vakgebied
 • Beeldende vorming vmbo
 • CKV
 • Dans
 • Drama
 • Filosofie
 • Handvaardigheid
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Kunstvakken 1
 • Kunstvakken 2
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Muziek
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Betekenisvol leren
 • Curriculum
 • Curriculumtheorie
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Cultuuronderwijs
 • Cultureel erfgoed

Kleine cartografie van Cultuur in de Spiegel

29-7-2015
Dekeyzer, B. (2013). Kleine cartografie van Cultuur in de spiegel. Cultuur + Educatie, 13(36), 94-116.
In dit artikel het tijdschrift Cultuur + Educatie, bedoeld voor iedereen die zich direct of indirect bezighoudt met cultuureducatie, wordt het theoretisch kader van het project Cultuur in de Spiegel: naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs van B. van Heusden, onderzocht. Deze theorie lijkt ingewikkelder dan verwacht. In het theoretisch kader zijn inzichten uit de (neuro)semiotiek, cognitiewetenschappen, ontwikkelingspsychologie en filosofie verwerkt. Dekeyzer bespreekt deze invalshoeken, hun interne samenhang en hun mogelijke implicaties. De cartografie die zo ontstaat, moet lezers en toekomstige deelnemers van Cultuur in de Spiegel in staat stellen om het achterliggende kader te begrijpen en op een kritische manier in het onderwijs toe te passen.