Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
 • Beeldende vorming vmbo
 • CKV
 • Dans
 • Drama
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Kunstvakken 1
 • Kunstvakken 2
 • Muziek
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Curriculum
Vakspecifiek thema
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Cultuurprofielscholen
 • Kunsteducatie

Kleur in cultuur. Intercultureel onderwijs bij CKV

27-7-2015
Rass, A., & Urlus, A. (2002). Kleur in cultuur. Intercultureel onderwijs bij CKV. Enschede: SLO.
Deze publicatie is bedoeld voor ckv-docenten in het vmbo. Aan de hand van het stappenplan dat voor ckv-vmbo is ontwikkeld worden mogelijkheden gepresenteerd waarmee (inter)culturele uitwisseling gestimuleerd kan worden in het vmbo. Inclusief praktische tips, werkvormen, werkbladen en website-adressen.