Sector
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Mbo
Vakgebied
 • Kunstvakken 1
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
Vakinhoud
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
 • Bewegen beleven
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Talentontwikkeling
 • Aansluiting
Vakspecifiek thema
 • Cultuuronderwijs
 • Cultuureducatie
 • Cultuurprofielscholen
 • Kunsteducatie

Kunst en cultuur in het vmbo. Portretten van scholen die kunst en cultuur centraal zetten

27-7-2015
Marsman, P., Taminiau, A., Hoogeveen, H., Tuinen, S. van, & Lanschot Hubrecht V. van. (2006). Kunst en cultuur in het vmbo. Portretten van scholen die kunst en cultuur centraal zetten. Enschede: SLO.
Deze publicatie is interessant voor ckv-docenten en schoolleiders in het vmbo. In vijf inspirerende schoolportretten wordt weergegeven hoe vmbo-scholen hun leerplan in kunst en cultuuronderwijs vormgeven. De portretten beschrijven onder andere hoe scholen aandacht besteden aan de ontwikkeling van talenten op het gebied van dans en op het gebied van drama. Tevens wordt in verband met de aansluiting naar mbo aandacht besteed aan de kunstopleidingen in het mbo.