Sector
  • So/Vso
Vakgebied
  • Kunstzinnige ori├źntatie
Vakinhoud
  • Reflecteren en evalueren
  • Produceren en presenteren
  • Kijken en luisteren naar
  • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
Vakspecifiek thema
  • Kunsteducatie

Kunsteducatie in het Speciaal Onderwijs. Over de mogelijkheden van kunsteducatie voor kinderen met externaliserende gedragsproblemen

29-7-2015
Meide, M. van der. (2010). Kunsteducatie in het Speciaal Onderwijs. Over de mogelijkheden van kunsteducatie voor kinderen met externaliserende gedragsproblemen (Masterthesis). Utrecht: Universiteit van Utrecht. Geraadpleegd op 26 maart 2014.
Deze masterscriptie is interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in de stand van zaken m.b.t. kunsteducatie in het onderwijs aan leerlingen met externaliserende gedragsproblemen. De scriptie gaat in op de grote verschillen die er in het aanbod zijn en onderzoekt wat de meerwaarde is van kunsteducatie voor deze doelgroep.