Sector
  • Cluster 4
  • So/Vso
Vakgebied
  • Kunstzinnige oriĆ«ntatie
Vakinhoud
  • Kijken en luisteren naar
  • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
  • Produceren en presenteren
  • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
  • Omgaan met verschillen
Vakspecifiek thema
  • Kunsteducatie

Kunsteducatie voor kinderen met autisme

29-7-2015
Strubbe, R. (2011). Kunsteducatie voor kinderen met autisme. Geraadpleegd op 24 maart 2014.
In dit onderzoek wordt voor leerkrachten die werkzaam zijn binnen een cluster 4-school of binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs, inzichtelijk gemaakt hoe kunsteducatie kan worden vormgegeven aan leerlingen met het Syndroom van Asperger. Aan de hand van beschrijvingen van dit syndroom wordt verteld wat deze leerlingen nodig hebben om goed te kunnen leren over kunstreceptie, contact en inlevingsvermogen, betekenisgeving, reflectie en creativiteit. Er wordt beschreven hoe deze leerlingen het artistieke proces doorlopen. Met adviezen en met voorbeelden uit de praktijk wordt aangegeven hoe binnen de diverse kunstdisciplines met deze leerlingen gewerkt kan worden.