Sector
 • Hbo
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • CKV
 • Handvaardigheid
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
 • Kunst algemeen
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Tekenen
 • Textiele vormgeving
Vakinhoud
 • Reflecteren en evalueren
 • Kijken en luisteren naar
 • Luistervaardigheid
 • Produceren en presenteren
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Aansluiting VO-HO
 • Aansluiting
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Leerlijn
 • Maatwerk
 • Samenhang
 • Talentontwikkeling
 • Verdiepen
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie

Kunstkansen voor havo/vwo

27-7-2015
Lanschot Hubrecht, V., van, & Tuinen, S., van. (2008). Kunstkansen voor havo/vwo. Enschede: SLO.
Deze publicatie is een hulpmiddel voor kunstvakdocenten havo/vwo die leerlingen bewust willen maken van hun kansen in de culturele industrie. Het hart van de publicatie bestaat uit de Kanskaarten voor kunst die voor de disciplines Dans, Drama, Muziek en Beeldende Kunst & Vormgeving zijn ontwikkeld. Iedere kaart bevat twaalf vaardigheden. De eerste tien zijn specifiek zijn voor de kunstdiscipline en worden door de hbo-opleidingen dikwijls als selectiecriteria gehanteerd. Naast een handleiding voor docenten is er lesmateriaal waar leerlingen direct aan de slag kunnen.