Sector
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
Vakgebied
 • CKV
 • Handvaardigheid
 • Kunstvakken 1
 • Tekenen
 • Textiele vormgeving
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
Vakinhoud
 • Reflecteren en evalueren
 • Argumentatie vaardigheden
 • Luistervaardigheid
 • Kijken en luisteren
 • Kijken en luisteren naar
 • Produceren en presenteren
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
Leerplankundig thema
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Aansluiting
 • Betekenisvol leren
 • Leerlijn
 • Samenhang
 • Talentontwikkeling
 • Maatwerk
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Kunsteducatie
 • Toetsen en volgen

Kunstkansen voor vmbo-leerlingen. Verkennen en versterken van eigen mogelijkheden

27-7-2015
Lanschot Hubrecht, V. van, & Tuinen, S. van. (2008). Kunstkansen voor vmbo-leerlingenVerkennen en versterken van eigen mogelijkheden. Enschede: SLO.
Deze publicatie is een hulpmiddel voor kunstvakdocenten in het vmbo die leerlingen bewust willen maken van hun kansen in de culturele industrie. Het hart van de publicatie bestaat uit de Kanskaarten voor kunst die voor de disciplines Dans, Drama, Muziek en Beeldende Kunst & Vormgeving zijn ontwikkeld. Iedere kaart bevat twaalf vaardigheden. De eerste tien zijn specifiek zijn voor de kunstdiscipline en worden door de hbo-opleidingen dikwijls als selectiecriteria gehanteerd. Naast een handleiding voor docenten is er lesmateriaal waarmee leerlingen direct aan de slag kunnen.