Sector
 • Havo onderbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo onderbouw
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vwo onderbouw
 • Vmbo
 • Vo
Vakgebied
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
 • Kunst algemeen
 • Kunstvakken 1
 • CKV
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Kunstvakken 2
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
 • Literatuur/Fictie
 • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
 • Leermiddelen en ICT
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Kerndoelen
 • Leermiddelen
 • Lespakket
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie
 • Media educatie
 • Poëzie

Kunstvakken en ICT: waarom zou je? ICT binnen kunstvakken vanuit curriculair perspectief

27-7-2015
Ebbers, D., Marsman, P., Nieuwmeijer, C., Rass, A., Trimbos, B., & Tuinen, S. van. (2008). Kunstvakken en ICT: waarom zou je? ICT binnen kunstvakken vanuit curriculair perspectief. Enschede: SLO.
Deze publicatie is bedoeld voor kunstvakdocenten in het voortgezet onderwijs. Het is een handreiking, inclusief inspirerende lesvoorbeelden, om ict in de kunstvakken beeldende vorming, muziek, dans en drama, te integreren. Ict wordt hierbij opgevat als creatief gereedschap. Er is aandacht voor alle relevante leerplanaspecten: doelen, inhoud, leeractiviteiten, rol van de leraar, leerbronnen en materialen, groeperingsvorm, leeromgeving, tijd en toetsing.