Sector
 • Praktijkonderwijs
 • Vmbo
 • Vso
 • Mbo
Vakgebied
 • Muziek
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Digitale beelden gebruiken
 • Jongerencultuur
 • Leerlingenmateriaal
 • Leraarmateriaal
 • Lespakket
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie

Kunstvlucht

29-7-2015
Edu'Actief B.V. (2013). Kunstvlucht. Meppel: Edu'Actief. Geraadpleegd op 12 augustus 2014.
ISBN

9789 03 720 2205

De lesmethode 'Kunstvlucht'  laat leerlingen  in het praktijkonderwijs, vso, vmbo en mbo kennismaken met de wereld van kunst en cultuur. Kunstvlucht  laat leerlingen en docenten direct aan de slag gaan met de kunstdisciplines muziek, dans, theater en beeldende kunsten. Daarbij draait het in de lessen om: doen, durven en ervaren.
 
Binnen kunstvlucht wordt gewerkt met universele thema's waarin volop ruimte is voor differentiatie. De website van Kunstvlucht  biedt verwijzingen naar een geïntegreerd beeldwoordenboek en naar een site voor docentenmateriaal zoals geluids- en beeldfragmenten en ander verdiepend materiaal. Tevens wordt een digitaal portfolio aangeboden waar leerlingen hun werk in kunnen bewaren. Kunstvlucht  biedt oefening in sociale en/of kunstzinnige competenties aan zoals: samenwerken, zelfstandig werken, presenteren, creëren, onderzoeken en reflecteren en zich openstellen voor culturele uitingen.
Contactpersoon