Sector
 • Havo onderbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo onderbouw
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vwo onderbouw
 • Vmbo
Vakgebied
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
 • CKV
 • Kunst en cultuur (leergebied)
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Kerndoelen
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie

Kwaliteitscan kunstonderwijs

30-7-2015
Blockhuis, C., Lanschot Hubrecht, V. van, Taminiau, A., & Tuinen, S. van. (2010). Kwaliteitscan kunstonderwijs. Enschede: SLO. Geraadpleegd op 18 september 2012.
Dit is een instrument waarmee kunstvakdocenten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs de kwaliteit van het leerplan voor kunst en cultuur kunnen meten, verbeteren en borgen. Het bestaat uit een kwaliteitscan voor kunstonderwijs en een aantal ontwikkelkaarten met sleutelvragen en richtinggevende kaders. Door de scan in te vullen krijgt een team van kunstvakdocenten een totaalbeeld van de huidige en de gewenste situatie van het kunstonderwijs in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dit resulteert in een advies waar de ontwikkelpunten liggen. Vervolgens kan met behulp van de ontwikkelkaart(en) in gezamenlijkheid het leerplan verbeterd worden.