Sector
 • Pabo
 • Po
Vakgebied
 • Beeldende vorming vmbo
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Doelen
 • Inhouden
 • Kennisbasis
 • Kerndoelen
 • Leerlijn
 • Leraren
 • Samenhang
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie

Laat maar zien. Didactiek voor beeldend onderwijs

27-7-2015
Onna, J. van, & Jacobse, A. (2013). Laat maar zien. Didactiek voor beeldend onderwijs (4de druk). Groningen/Houten: Noordhoff uitgevers.  
ISBN

978-90-01-80928-7

Dit didactiekboek laat leerkrachten in het basisonderwijs op heldere wijze zien hoe je beeldend onderwijs kunt geven. De eerste hoofdstukken zijn gewijd aan beelden en vormgeven, beeldend onderwijs, het voorbereiden, realiseren en evalueren van een les volgens de procesgerichte didactiek. Vervolgens belichten de auteurs de samenhang met andere leergebieden en cultuureducatie, de ontwikkeling van het beeldend vermogen, het maken van leerlijnen en het doen van onderzoek. Het boek wordt online ondersteund via www.pabowijzer.nl met daarop toetsvragen met videofragmenten en feedback, samenvattingen per hoofdstuk en studiesuggesties. Pabodocenten hebben op basis van de didactiek van Laat maar zien een online methode voor beeldend onderwijs ontwikkeld met vierhonderd lessen voor alle groepen van de basisschool: www.laatmaarzien.com