Sector
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • So/Vso
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Hbo
 • Havo
 • Po
 • Vmbo
Vakgebied
 • Kunstzinnige oriĆ«ntatie
 • Beeldende vorming vmbo
 • CKV
 • Dans
 • Drama
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Kunst algemeen
 • Kunstvakken 1
 • Kunstvakken 2
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Aansluiting
 • Handreiking
Vakspecifiek thema
 • Kunsteducatie
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs

MOCCA Cultuureducatie in het speciaal onderwijs

29-7-2015
McGrath, C. (2012). MOCCA Cultuureducatie in het speciaal onderwijs. Amsterdam: MOCCA.
In deze gids van MOCCA, het Amsterdams expertisenetwerk voor cultuureducatie, staan portretten van de Amsterdamse scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. de gids is bedoeld voor leerkrachtren, kunstvakdocenten en medewerkers van culturele instellingen. De geportretteerde scholen zijn in het  bijzonder actief op het gebied van kunst en cultuur. Ze maken daarbij gebruik van eigen vakdocenten of van professionele externen. Elke school geeft daarbij een aantal tips voor het geven van cultuureducatie aan leerlingen van  het (voortgezet) speciaal onderwijs.