Sector
 • Po
 • So
Vakgebied
 • Kunstzinnige oriëntatie
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Inhouden
 • Omgaan met verschillen
Vakspecifiek thema
 • Kunsteducatie
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs

Maatwerk of Meesterwerk?

29-7-2015
Kleuver, L. (2010). Maatwerk of meesterwerk? (Masterthesis). Zwolle: ArtEZ. Geraadpleegd op 24 februari 2014.
 
 
 
 
In deze afstudeerscriptie, interessant voor culturele instellingen en scholen, staat de onderzoeksvraag:
Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot kunsteducatie in het speciaal (basis) onderwijs binnen het werkgebied van Kunst Centraal en wat is het advies voor de ontwikkelingen in de toekomst?, centraal.
De scriptie beschrijft de diverse clusters die er zijn en geeft  aan wat deze leerlingen voor mogelijkheden hebben om deel te nemen aan kunstzinnige oriëntatie. Het onderzoek tracht antwoorden te vinden op de vragen over het huidige onderwijsaanbod en de tevredenheid hierover. Verder wordt onderzocht of het huidige aanbod van kunstzinnige oriëntatie moet worden aangepast voor een beter resultaat.
Contactpersoon