Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Wo
 • Po
 • Vo
Vakgebied
 • Beeldende vorming vmbo
 • CKV
 • Kunst algemeen
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Muziek
 • Onderzoeken en ontwerpen
 • Kunstvakken 1
 • Kunstvakken 2
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Docentenhandleiding
 • Onderzoekend en ontwerpend leren
 • Professionalisering
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Kunsteducatie
 • Onderzoekend en ontwerpend leren
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs

Meesterlijk ontwerpen: Leerplankundige ontwerptaken in de bachelor kunstvakdocentenopleidingen

27-7-2015
Tuinen, S. van. (2013). Meesterlijk ontwerpen: Leerplankundige ontwerptaken in de bachelor kunstvakdocentenopleidingen. Enschede/Zwolle: SLO/ArtEZ.