Sector
 • Havo onderbouw
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vso
 • Praktijkonderwijs
 • Po
 • Vmbo bovenbouw kb
Vakgebied
 • Handvaardigheid
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Tekenen
 • Textiele vormgeving
 • Beeldende vorming vmbo
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Vakdidactiek
 • Kerndoelen
 • Leermiddelen
 • Methode
 • Lespakket
 • Planningsinstrument
 • Samenhang
 • Vakintegratie
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie
 • Media educatie

Muziek en beeldende vorming. Een programma met didactische tips voor vmbo bb/kb

27-7-2015
Rass, A., & Tuinen, S. van. (2008). Muziek en beeldende vorming. Een programma met didactische tips voor vmbo bb/kb. Enschede: SLO.
Deze publicatie is van belang voor kunstvakdocenten vmbo, opleiders en methode-ontwikkelaars. Het betreft een methodiek, inclusief praktijkvoorbeelden, tips en een mogelijke invulling voor het lesprogramma muziek en beeldende vorming in de onderbouw van het vmbo. Het programma is aangevuld met een didactische handreiking met tips over het lesgeven aan leerlingen op bb- en kb-niveau. Vervolgens zijn de leeropgaven opgenomen in een jaarplanning.