Sector
 • Vve
Vakgebied
 • Dans
 • Muziek
Vakinhoud
 • Produceren en presenteren
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Kijken en luisteren naar
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Vakdidactiek
 • Docentenhandleiding
Vakspecifiek thema
 • Kunsteducatie
 • Cultuureducatie

Muziek en dans. Activiteiten voor peuters

27-7-2015
Doekes, E., Does, T. van der, & Roozen, I. (2004). Muziek en dans. Activiteiten voor peuters. Enschede: SLO.
ISBN

90-329-2140-1

Dit praktische handboek is bedoeld voor peuterleidsters. Het helpt hen bij het toepassen van muziek en dans in de speelzaal. Het boekje (met een cd met liedjes en geluidsfragmenten) wisselt didactische achtergrondinformatie af met praktische voorbeelden. Muziek- en dansactiviteiten helpen peuters bij de ontwikkeling van hun cognitieve, sociaal-emotionele, creatieve, motorische én zintuiglijke kennis en vaardigheden. Muziek en dans adviseert peuterleidsters hoe zij dit ontwikkelproces kunnen begeleiden. Het boek koppelt de muziek- en dansoefeningen aan de eigen leefwereld van de peuters.