Sector
 • Po
 • So
Vakgebied
 • Kunstzinnige oriĆ«ntatie
 • Muziek
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Leraarmateriaal
 • Planningsinstrument
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Kunsteducatie

Muziekstrategie, Orthopedagogische Muziekbeoefening

29-7-2015
Rutte, M., & Stuijts, M. (2005). Muziekstrategie: Orthopedagogische Muziekbeoefening. Maastricht: Conservatorium Maastricht.
ISBN

90-9019413-4

Dit boek richt zich op orthopedagogische muziekbeoefening in het speciaal basisonderwijs, maar kan ook gebruikt worden in het primair onderwijs of het speciale onderwijs. Het is bedoeld voor studenten, muziekdocenten in het sbo en voor muziek(ped)agogen in de jeugdzorg.
Deze orthopedagogische muziekbeoefening staat voor een bepaalde manier van handelen binnen een muziekeducatieve en pedagogische situatie.  Naast muziek als doel wordt de muziek ook als middel ingezet.
Het boek behandelt problemen in de sensomotorische, de cognitieve, de affectieve en de conatieve ontwikkeling van een kind en beschrijft hoe je met behulp van muziek deze problemen kunt behandelen.
Het boek bevat onder andere een begeleidingsplan, een CD met observatiemiddelen, kijkwijzers en vragenlijsten.