Sector
 • Hbo
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Pabo
 • Vo
 • Wo
Vakgebied
 • CKV
 • CKV 2
 • CKV 3
 • Filosofie
 • Handvaardigheid
 • Klassieke culturele vorming
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
 • Kunst algemeen
 • Kunstvakken 2
 • Maatschappijleer
 • Maatschappijkunde
 • Textiele vormgeving
 • Engels
 • Frans
 • Geschiedenis
 • Kunstvakken 1
Vakinhoud
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
 • Kijken en luisteren naar
 • Literatuur
 • Literatuur/Fictie
 • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
 • Toetsing
 • Vaardigheden
 • Verdiepen
 • Professionalisering
 • Doorlopende leerlijnen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Doelen
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Betekenisvol leren
Vakspecifiek thema
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Cultuurprofielscholen
 • Kunsteducatie

Onderzoek naar een methode voor kwalitatieve evaluatie van cultuuronderwijs

27-7-2015
Sasbrink, A. (2012). Onderzoek naar een methode voor kwalitatieve evaluatie van cultuuronderwijs. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
Dit onderzoeksrapport is gericht op onderwijsdeskundigen die zich bezighouden met cultuuronderwijs. Het meten van de kwaliteit bij cultuuronderwijs vraagt om een eigen aanpak. Het onderzoeksrapport beschrijft deze aanpak en een bijbehorend meetinstrument. Dit dient onderwijsdeskundigen te helpen bij het duiden en relateren van de ontwikkeling van de leerlingen aan de hand van aspecten van cultuuronderwijs: cultureel bewustzijn, culturele basisvaardigheden en mediale vaardigheden. De opdracht die aan het onderzoek ten grondslag lag, was ‘een betrouwbaar onderzoeksinstrument te ontwikkelen voor het monitoren van de effecten van langlopende programmalijnen op het gebied van cultuuronderwijs’. Aanleiding voor dit onderzoek is de behoefte aan inzicht in de kwaliteit van de onderwijsprogramma's die zijn ontwikkeld in het kader van het programma 'Denken, Voelen, Doen'. Belangrijkste conclusie: wanneer leerlingen regelmatig en structureel onderwijs in cultuur krijgen, is het reëel om te verwachten dat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van hun cultureel bewustzijn, van de culturele basisvaardigheden waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren, en van de mediale vaardigheden die in dit onderwijs zijn aangesproken.