Sector
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
 • Beeldende vorming vmbo
 • CKV
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Beleid
 • Curriculum
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Verdiepen
Vakspecifiek thema
 • Cultuuronderwijs
 • Cultuurprofielscholen
 • Kunsteducatie

Overzicht van mogelijke programmavarianten kunstonderwijs in bb en kb

27-7-2015
SLO. (z.j.). Overzicht van mogelijke programmavarianten kunstonderwijs in bb en kb. Enschede: SLO.
Dit document is van belang voor kunstvakdocenten in de bovenbouw van de basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Het schema is het resultaat van een verkenning met scholen naar de mogelijkheden om naast het verplichte vak ckv meer te doen aan kunstonderwijs. Dit heeft geleid tot vier varianten: versterking van reguliere kunsturen; keuzemodules; integratie met het beroepsgerichte programma en kunstonderwijs naast het reguliere programma (talentontwikkeling). De varianten dienen ter inspiratie voor andere scholen.