Sector
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo onderbouw
 • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
 • Kunstvakken 1
 • CKV
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Vakdidactiek
 • Eindtermen
Vakspecifiek thema
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Cultuurprofielscholen
 • Kunsteducatie

Partners in kunst en cultuureducatie. Handreiking CKV voor vmbo-docenten en medewerkers van culturele instellingen

27-7-2015
Bemmel, H. van, & Lanschot Hubrecht, V. van. (2004). Partners in kunst en cultuureducatie. Handreiking CKV voor vmbo-docenten en medewerkers van culturele instellingen. Enschede: SLO.
Deze handreiking is bedoeld voor vmbo-docenten kunst en medewerkers van culturele instellingen. Zij is een bundeling van inzichten, praktijkervaringen, interviews, voorbeelden, idee├źn en achtergrondinformatie over hoe ckv zijn plek heeft gekregen in het vmbo en in culturele instellingen. De handreiking wordt afgesloten met tips en aanbevelingen. Deze hebben betrekking op de doorlopende leerlijn, het activeren van leerlingen en het draagvlak in de school en bij de ouders.