Sector
 • Praktijkonderwijs
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vso
 • So/Vso
Vakgebied
 • CKV
 • Handvaardigheid
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Tekenen
 • Textiele vormgeving
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Competentiegericht onderwijs
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Kerndoelen
 • Leerlijn
 • Leerlingenmateriaal
 • Lespakket
 • Samenhang
 • Toetsing
 • Vakintegratie
Vakspecifiek thema
 • Audiovisuele vormgeving
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie

Praktijkonderwijs: POUWERed by Art. Lessuggesties voor kunst- en cultuureducatie in samenhang

27-7-2015
Marsman, P., & Tuinen, S. van. (2008). Praktijkonderwijs: POUWERed by Art. Lessuggesties voor kunst- en cultuureducatie in samenhang. Enschede: SLO.
Deze publicatie is van belang voor docenten en schoolleiders in het praktijkonderwijs en voor culturele instellingen. Zij biedt suggesties om invulling te geven aan kunst- en cultuureducatie in de onderbouw. Deze lessuggesties zijn ontworpen met behulp van de PrOKunst- en cultuurschijf. De publicatie gaat in op vragen als: hoe formuleer ik mijn visie op kunst- en cultuureducatie in het praktijkonderwijs; hoe verhoudt die visie zich met de algemene visie van de school; welke consequenties heeft dat voor het programma kunst- en cultuureducatie? Een schoolportret geeft een doorkijkje naar een school en het ontwikkeltraject dat is afgelegd. Daarbij heeft de school een beleidsplan Kunst- en cultuureducatie geformuleerd en dat heeft vervolgens geresulteerd in een aantal lessuggesties. Ook voor andere scholen zijn deze lessuggesties bruikbaar en eenvoudig aan te passen aan de eigen schoolpraktijk.