Sector
 • Mbo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo onderbouw
 • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
 • Kunstvakken 1
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Produceren en presenteren
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Competentiegericht onderwijs
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Samenhang
 • Talentontwikkeling
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Cultuurprofielscholen
 • Kunsteducatie

Ruimte voor kunst en cultuur. Aansluiting van vmbo naar mbo

30-7-2015
Berg, C. van den, Lanschot Hubrecht, V. van, & Tuinen, S. van. (2006). Ruimte voor kunst en cultuur. Aansluiting van vmbo naar mbo. Enschede: SLO
Deze publicatie is bedoeld voor decanen en kunstvakdocenten vmbo en mbo en schets de mogelijkheden die het mbo heeft voor leerlingen met creatieve en kunstzinnige talenten. Daarbij is er ook aandacht voor de wijze waarop daar in het vmbo aandacht aan besteed kan worden. De nadruk ligt op de aansluiting van vmbo naar mbo. Nagegaan wordt of het vmbo-aanbod jongeren met creatieve of kunstzinnige talenten stimuleert bij het maken van keuzes voor beroepsopleidingen in het mbo. In de publicatie zijn ideeën voor uitdagende leerprestaties opgenomen en er wordt geschetst hoe deze prestaties in de vmbo-leerwegen en vmbo-programma’s gewaardeerd kunnen worden. Uiteraard komt ook ter sprake wat de culturele arbeidsmarkt mbo-deelnemers te bieden heeft.