Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Mbo
Vakgebied
 • Kunstvakken 2
 • Kunstvakken 1
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Competentiegericht onderwijs
 • Curriculum
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Leerlijn
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Cultuurprofielscholen
 • Media educatie
 • Kunsteducatie

Schoolportret creatief ondernemen Moller lyceum

27-7-2015
Lanschot Hubrecht, V. van. (2010). Schoolportret Creatief ondernemen Moller Lyceum. Enschede: SLO.
Dit artikel is bedoeld voor docenten kunst en cultuur in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het beschrijft de wijze waarop een vmbo-school onder de naam Creatief Ondernemen in de theoretische leerweg een schooleigen invulling geeft aan het kunstonderwijs. Hiermee wordt een doorlopende leerlijn gerealiseerd van vmbo naar mbo. Het programma heeft primair tot doel leerlingen via kunst en cultuur een algemene beroepshouding te laten ontwikkelen.