Sector
 • Basisonderwijs
 • Po
Vakgebied
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Muziek
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Kerndoelen
 • Leerlijn
 • Tussendoelen
Vakspecifiek thema
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuureducatie
 • Kunsteducatie

TULE - Kunstzinnige oriëntatie. Inhouden en activiteiten bij de kerndoelen van 2006

27-7-2015
Jacobse, A., Lei, R., van der, Loenen, S., Nieuwmeijer, C., & Roozen, I. (2008). TULE - Kunstzinnige Oriëntatie. Inhouden en activiteiten bij de kerndoelen van 2006. Enschede: SLO.
Het project TULE, tussendoelen en leerlijnen, biedt leerkrachten in het basisonderwijs een handreiking bij de concretisering van de globale kerndoelen voor alle leergebieden. Voor de drie kerndpoelen van kunstzinnige oriëntatie zijn inhouden en activiteiten voor acht leerjaren uitgewerkt. Deze voorbeelduitwerking maakt de doorgaande lijn van het onderwijsaanbod voor kunstzinnige oriëntatie zichtbaar. ‘Doorkijkjes’ laten zien hoe inhouden en activiteiten concreet vorm krijgen in de klas. In TULE is kerndoel 54 opgedeeld in vier disciplines: beeldende vorming, muziek, drama en dans. Voor kerndoel 55 zijn de vier disciplines samengebracht in één leerlijn waarin het reflecteren op eigen werk en dat van anderen centraal staat. Kerndoel 56 is uitgewerkt in twee leerlijnen; eentje voor cultureel erfgoed (onderverdeeld in objecten, rituelen en gebruiken, verhalen van mensen en kunstzinnige disciplines) en een voor beeldende kunst. Deze voorbeelduitwerkingen kunnen ter inspiratie dienen bij het ontwikkelen van schooleigen leerlijnen voor cultuureducatie. De informatie van de website TULE - Kunstzinnige oriëntatie is ook te bestellen als schriftelijke publicatie via www.slo.nl/publicaties