Sector
 • Havo bovenbouw
 • Gymnasium bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Dans
 • Kunst algemeen
 • CKV 3
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Centraal examen
 • Toetsing
 • Leerlijn
 • Examenprogramma
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Cultuurprofielscholen
 • Kunsteducatie

Uitwerking leerlijn CKV 3 Dans

27-7-2015
Breukelen, W. van, Breuring, M., Heijdanus-de Boer, E., & Schuurmans, L. (2007). Uitwerking leerlijn CKV 3 Dans. Enschede: SLO.
Deze publicatie is relevant voor docenten kunst in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De leerlijn CKV 3 Dans geeft een overzicht van lesstofopbouw voor de laatste twee jaren voor het eindexamen dans op havo/vwo niveau. In deze publicatie worden concrete voorbeelden van mogelijke uitwerkingen en toepassingen in de les gegeven. Het lesmateriaal is in de eigen lespraktijk van de auteurs ontwikkeld en met succes toegepast om leerlingen voor te bereiden op het eindexamen dans.