Sector
 • Hbo
 • Vervolgonderwijs
 • Vo
Vakgebied
 • Filosofie
 • Beeldende vorming vmbo
 • Kunst algemeen
 • Kunst en cultuur (leergebied)
Vakinhoud
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Reflecteren en evalueren
 • Produceren en presenteren
Leerplankundig thema
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Aansluiting VO-HO
 • Beleid
 • Curriculum
 • Leerlijn
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Burgerschap
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie

University 21: Creativiteit als noodzaak

27-7-2015
Lutters, J. (2013). University 21: Creativiteit als noodzaak.
Zwolle: Christelijke Hogeschool Windesheim.
Deze publicatie is gericht op docenten, opleiders en materiaalontwikkelaars in kunsteducatie. De 21-ste eeuw vraagt om creatieve vermogens. Nodig daarvoor zijn nieuwe vaardigheden, zoals durven confronteren, associëren en fouten maken en je verbeeldingskracht gebruiken. Het Lectoraat Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken Windesheim (inmiddels samengegaan met ArtEZ), richt zich om deze reden op de vorming van de scheppende mens als motor achter deze ontwikkeling. In het Maestro-programma wordt gewerkt aan nieuwe curricula, docentontwikkeling, methodiekontwikkeling en het scheppen van een krachtige didactische leeromgeving. In de publicatie geeft de auteur deze nieuwe vorm van onderwijs weer in een concreet opleidingskundig ontwerp genaamd University 21 (U 21).