Sector
 • Po
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Handvaardigheid
 • Beeldende vorming vmbo
 • Onderzoeken en ontwerpen
 • Tekenen
 • Algemene natuurwetenschappen
 • Dans
 • Drama
 • Filosofie
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Muziek
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Bevolking en ruimte
 • De tijd van pruiken en revoluties (1700 - 1800)
 • De tijd van ontdekkers en hervormers (1500 - 1600)
 • De tijd van steden en staten (1000 - 1500)
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Reflecteren en evalueren
 • Gesprekken
 • Leesvaardigheid
 • Luistervaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalbeschouwing
 • Woordenschat
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Buitenschools leren
 • Digitale beelden gebruiken
 • Digitale geletterdheid
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Gebruik van (ict-)hulpmiddelen
 • Inhouden
 • Onderzoekend en ontwerpend leren
 • Samenhang
 • Vakintegratie
Vakspecifiek thema
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuureducatie
 • Kunsteducatie

Vakken in samenhang. Een digi(bord)boek voor samenhang tussen kunstzinnige oriëntatie, taal en wereldoriëntatie

27-7-2015
Klein Tank, M., Oosterloo, A., & Roozen, I. (2011). Vakken in samenhang: Een digi(bord)boek voor samenhang tussen kunstzinnige oriëntatie, taal en wereldoriëntatie. Enschede: SLO.
Dit pakket hulpmiddelen is interessant voor leerkrachten, cultuurcoördinatoren en schoolleiders in het basisonderwijs. In een pilotproject ging een basisschool aan de slag om meer samenhang te brengen in kunstzinnige oriëntatie. Het thema, waaraan het onderwijsaanbod werd opgehangen, was Harlings blauw. In het project is de culturele omgeving betrokken door uitstapjes naar een tegelfabriek, een keramiekmuseum en door een gastspreker in de school. De kinderen gingen aan de slag met allerlei talige, kunstzinnige en wereldoriënterende activiteiten die in samenhang werden aangeboden. Voor de school lag het accent op horizontale samenhang (samenhang tussen vakken), de relatie met de kerndoelen en de relatie tussen binnen- en buitenschools leren. Bij het project is het digitale schoolbord een belangrijk hulpmiddel om de samenhang tussen de vakken te bevorderen en de methodes wat meer los te laten. Het wordt ingezet om de wereld buiten de school naar binnen te halen én als onderwijsleermateriaal bij activiteiten en taken.