Sector
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vso
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Beeldende vorming vmbo
 • CKV
 • Dans
 • Drama
 • Handvaardigheid
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Kunstvakken 1
 • Muziek
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Kerndoelen
 • Leraarmateriaal
 • Lespakket
 • Samenhang
 • Vakintegratie
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie
 • Literatuuronderwijs

Vakoverstijgende projecten voor kunst en cultuur. Tips en voorbeelden

30-7-2015
Rass, A., Tuinen, S., van, & Remmers, G. (2008). Vakoverstijgende projecten voor kunst en cultuur. Tips en voorbeelden. Enschede: SLO.
In deze publicatie, bedoeld voor kunstvakdocenten in de onderbouw van het VO, worden een viertal vak- en leergebiedoverstijgende projecten beschreven waarin kunst en cultuur een prominente rol spelen. Het overzicht wordt aangevuld met lesvoorbeelden Kunst en cultuur en MVT en met lesideeën die op basis van de kernconcepten Kunst en cultuur zijn uitgewerkt. Deze publicatie maakt deel uit van de website: http://durftecombineren.slo.nl/