Sector
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Kunst en cultuur (leergebied)
Vakinhoud
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
 • Kijken en luisteren naar
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Competentiegericht onderwijs
 • Curriculum
 • Kerndoelen
 • Samenhang
 • Toetsing
Vakspecifiek thema
 • Cultuurprofielscholen
 • Kunsteducatie

Van lesbrief tot totaalplan. Leergebied kunst en cultuur in de onderbouw

27-7-2015
Bemmel, H. van, Lanschot Hubrecht, V. van. Urlus, A., & Wervers, E. (2004). Van lesbrief tot totaalplan. Leergebied kunst en cultuur in de onderbouw. Enschede: SLO.
ISBN

90 329 2192 4

Deze publicatie is bedoeld voor docenten kunst en cultuur in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het is een handreiking voor het ontwikkelen van een programma voor het leergebied kunst en cultuur. Er wordt inzicht gegeven in de manieren die er zijn om de kerndoelen te ordenen tot een leergebied, de randvoorwaaden die daarbij een rol spelen en een competentiegerichte aanpak van het kunst- en cultuuronderwijs. Een andere manier van werken vereist een andere manier van beoordelen. In de publicatie wordt daarom tevens aandacht besteed aan de rol van het portfolio.