Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Kunst algemeen
 • CKV
 • Beeldende vorming vmbo
 • CKV 2
 • CKV 3
 • Dans
 • Drama
 • Kunstvakken 1
 • Muziek
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Beleid
 • Curriculum
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Kerndoelen
 • Leerlijn
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Cultuurprofielscholen

Vernieuwingen in de kunstvakken. Overzicht van de veranderingen binnen de kunstvakken in het VO in 2006 en 2007

27-7-2015
Dinsbach, G., Rass, A., & Wervers, E. (2005). Vernieuwingen in de kunstvakken. Overzicht van de veranderingen binnen de kunstvakken in het VO in 2006 en 2007. Enschede: SLO.
In deze publicatie, interessant voor docenten kunst in het voortgezet onderwijs, zijn alle vernieuwingen in de kunstvakken voor zowel de onderbouw (2006) als de bovenbouw (2007) in beeld gebracht. Per wijziging zijn mogelijke consequenties en aanbevelingen geformuleerd voor de onderwijspraktijk. Tevens gaat de publicatie in op de mogelijkheden van het buitenschools leren, onder andere, aan de hand van concrete voorbeeldopdrachten.