Sector
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Kunst en cultuur (leergebied)
Vakinhoud
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
 • Kijken en luisteren naar
Leerplankundig thema
 • Samenhang
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie

Vier kernconcepten Kunst en Cultuur. Een eerste verkenning

27-7-2015
Bemmel, H. van, Lanschot Hubrecht, V. van, Rass, A., & Wervers, E. (2005). Vier kernconcepten Kunst en Cultuur. Een eerste verkenning. Enschede: SLO.
Deze publicatie is bedoeld voor docenten in de kunst- en cultuurvakken van het voortgezet onderwijs. Een kernconcept is een groot geformuleerde eenheid, ontstaan vanuit de essentie van het vakgebied. Voor het leergebied kunst en cultuur zijn vier kernconcepten ontwikkeld die richting kunnen geven bij de inhoudelijke invulling van een onderwijsprogramma: identiteit en diversiteit; inspiratie en vormgeving; media en communicatie; kunst en maatschappij. Docenten kunnen de kernconcepten gebruiken als richtlijn voor het thematisch ordenen van het programma. Een schooljaar kan bijvoorbeeld bestaan uit vier kernconcepten, één kernconcept per periode. Kernconcepten kunnen als hulpmiddel dienen bij de vormgeving van een doorlopende leerlijn of bij de inrichting van vakoverstijgend onderwijs.