Sector

 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl

Vakgebied

 • CKV

Vakinhoud

 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren

Leerplankundig thema

 • Beleid
 • Samenhang
 • Methode
 • Eindtermen
 • Examenprogramma

Vakspecifiek thema

 • Cultureel erfgoed
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Cultuurprofielscholen
 • Kunsteducatie

Zonder samenwerking geen samenhang. Een vakoverstijgende aanpak bij CKV-vmbo

27-7-2015
Bemmel, H. van, & Lanschot Hubrecht, V. van. (2003). Zonder samenwerking geen samenhang. Een vakoverstijgende aanpak bij CKV-vmbo. Enschede: SLO.
Dit is een publicatie voor ckv-docenten in het vmbo. Zij gaat in op de eindtermen voor ckv, de methodiek en geeft suggesties voor afstemming met andere vakken en beroepsgerichte programma's.