Sector
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
 • CKV
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Samenhang
 • Methode
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
Vakspecifiek thema
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Cultuurprofielscholen
 • Kunsteducatie

Zonder samenwerking geen samenhang. Een vakoverstijgende aanpak bij CKV-vmbo

27-7-2015
Bemmel, H. van, & Lanschot Hubrecht, V. van. (2003). Zonder samenwerking geen samenhang. Een vakoverstijgende aanpak bij CKV-vmbo. Enschede: SLO.
Dit is een publicatie voor ckv-docenten in het vmbo. Zij gaat in op de eindtermen voor ckv, de methodiek en geeft suggesties voor afstemming met andere vakken en beroepsgerichte programma's.