Sector
  • Po
  • So/Vso
  • Vmbo onderbouw
Vakgebied
  • Kunst en cultuur (leergebied)

Drs. M.J.H.J. (Marjo) Berendsen

Telefoon: (053) 4840 285
E-mail: m.berendsen@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert Kunst & Cultuur

Marjo Berendsen is werkzaam als leerplanontwikkelaar / vakexpert Kunst en Cultuur in met name PO/SO en daarnaast in onderbouw VO.
Zij werkt onder andere aan projecten op het gebied van Integrale Curriculumontwikkeling Kunst en Cultuur, 21e eeuwse vaardigheden, professionalisering en toetsing.​

 Publicaties