Sector

  • Po
  • So/Vso
  • Vmbo onderbouw

Vakgebied

  • Kunst en cultuur (leergebied)

Drs. M.J.H.J. (Marjo) Berendsen

Telefoon: (053) 4840 285
E-mail: m.berendsen@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar Kunst & Cultuur

Marjo Berendsen is werkzaam als leerplanontwikkelaar Kunst en Cultuur in met name PO/SO en daarnaast in onderbouw VO.
Zij werkt onder andere aan het project Integrale Curriculumontwikkeling Taal en Cultuur.​

 Publicaties