Sector
 • Vwo bovenbouw
 • Havo bovenbouw
Vakgebied
 • CKV
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
 • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Curriculum
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs

Advies examenprogramma CKV havo/vwo

15-9-2015

​Vernieuwingscommissie CKV (2014). Advies examenprogramma CKV havo/vwo. Enschede: SLO.

ISBN

AN:3.7147.618

​Het doel van het nieuwe CKV is: Kunst actief meemaken! Het meemaken van kunst is zowel een ervaring als een creatief proces dat een open en onderzoekende houding vereist.
Het nieuwe examenprogramma beoogt een kwaliteitsimpuls te bieden aan het gehele vak CKV. Er is gekozen voor een nieuwe stofomschrijving die zowel ruimte biedt aan de eigen invulling van de scholen als richting geeft aan de vakinhoud. In essentie ligt de focus van het programma op de 21ste eeuw en is vooral gericht op het ontwikkelen van onderzoekvaardigheden en creativiteit. De combinatie van een solide kenniscomponent en relevante vaardigheden zal zorgen voor een grotere betrokkenheid van de leerlingen bij CKV.
Hoewel elementen van het nieuwe examenprogramma nu al in de praktijk van sommige scholen herkenbaar zijn, zal het nieuwe examenprogramma voor de meeste scholen een ingrijpende verandering van het vak CKV betekenen.