Sector
  • Alle onderwijstypen

Authentieke kunsteducatie

14-2-2018

Haanstra, F. (2001). De Hollandse schoolkunst, mogelijkheden en beperkingen van authentieke kunsteducatie (Oratie). Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland.

ISBN

90-6997-098-8

​​​Authentieke kunsteducatie sluit aan bij de interesse van de leerling en de kunst die hij in de dagelijkse praktijk beoefent en ervaart. De leerling leert dit te verbinden met de echte praktijk van kunstenaars en kunstdiscipline

Bij de kunstvakken in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is er sprake van een scheiding tussen alledaagse kennis, schoolse kennis en vakkennis zich voordoet. Vanuit beschikbare empirische gegevens wordt bekeken in welke mate in kunsteducatie in Nederland sprake is van zogenaamde 'schoolkunst' en van haar tegenhanger, de authentieke kunsteducatie, waar Haanstra voor pleit. Daarna volgt een beschrijving van mogelijkheden en beperkingen van authentieke kunsteducatie en wat dit betekent voor verder kunstonderzoek.