Sector
  • Alle onderwijstypen

Cultuur in de spiegel

14-2-2018

​Heusden, B., van. (2010). Cultuur in de Spiegel: naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen en SLO.

​Cultuur in de spiegel kadert en duidt de begrippen kunst en cultuur. Deze begrippen geven aan met welke vaardigheden wij betekenis kunnen geven aan ons denken en doen, hoe wij kunnen reflecteren op cultuur en ons cultureel zelfbewustzijn ontwikkelen. En vooral ook hoe aan te sluiten bij de (ontwikkeling van de) leerling. ​

In deze onderzoekspublicatie wordt de cultuurtheorie van Van Heusden uiteen gezet. Van Heusden geeft antwoord op de vragen: Wat is cultuur? Wat is de inhoud van cultuuronderwijs? Waarom is het belangrijk? Hoe verhoudt het zich tot de rest van het onderwijs? En hoe zorg je dat het past bij de leerling? Deze theorie is de basis van het empirisch deel van het onderzoek: SLO en de RUG onderzochten met de docenten van pilotscholen wat deze theorie kan betekenen voor het huidige cultuuronderwijs.