Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Po
 • So/Vso
 • Vo
 • Hbo
Vakgebied
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Drama
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Muziek
 • Tekenen
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • CKV
Vakinhoud
 • Kunst en cultuur
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Leraren
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Toetsing en examens
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie
Trefwoorden
 • Trendanalyse

Een kleurrijke basis

11-7-2016

​Bulk, L.van de (Ed.). (2016). Een kleurrijke basis.Ontwikkelingen en trends in het cultuuronderwijs.Utrecht: LKCA

ISBN

978-90-6997-154-4

Een uitgave van het LKCA over actuele vraagstukken en trends op het gebied van cultuureducatie in het onderwijs. Aan de hand van thema’s en invalshoeken en enkele praktijkvoorbeelden komen de volgende onderwerpen aan de orde:      
 • Hoe stel je als school een goed curriculum samen? Welke instrumenten en modellen zijn daarvoor beschikbaar? 
 • Wat kan cultuuronderwijs bijdragen zodat de leerlingen van nu straks competente, creatieve en kritisch denkende volwassenen worden? 
 • Hoe beoordeel je de culturele ontwikkeling van de leerlingen?
 • Hoe kun je als school de deskundigheid van de leerkrachten bevorderen? 
 • Hoe kunnen scholen en culturele instellingen op een goede manier samenwerken? 
 • Hoe ziet cultuuronderwijs in het primair- en voortgezet onderwijs eruit? En wat wil de overheid? 
 • Welke internationale ontwikkelingen zijn er op het gebied van cultuuronderwijs?