Erfgoed

14-2-2018

​Dibbets, H. (2015). Delen van het verleden. Erfgoed en educatie in de 21ste eeuw (Oratie). Utrecht: LKCA.

​​Educatieve erfgoedprogramma’s in alle onderwijsniveaus roepen dezelfde vraag op: ligt de focus op het 'maken, bewaken of kraken' van erfgoed en wat betekent dat voor educatie en overdracht? In onderzoek naar erfgoededucatie gaat het erom hoe makers én gebruikers van educatieve programma’s aankijken tegen de schurende kanten van erfgoed. Voor de kwaliteit van educatieve erfgoedprogramma’s is het van belang oog te hebben voor de wisselende perspectieven van alle betrokken spelers.