Erfgoedonderwijs

14-2-2018

​Grever, M. & Boxtel, C. van (2014). Verlangen naar tastbaar verleden. Erfgoed, onderwijs en historisch besef. Hilversum: Uitgeverij Verloren.

ISBN

9789087044626

Erfgoed wordt vaak gebruikt om (cultuur)onderwijs tastbaar te maken en het verleden te laten beleven. De auteurs beschrijven hoe erfgoed dynamisch kan worden benaderd en kritische reflectie kan worden bevorderd. Zo kan erfgoedonderwijs een rijke bron zijn om historisch besef te ontwikkelen. Naast een theoretische uiteenzetting over multiperspectiviteit, historische afstand en historisch redeneren biedt het boek een analyse van enkele onderwijsprojecten over het Nederlandse slavernijverleden en de Tweede Wereldoorlog.