Sector
 • Po
 • So/Vso
Vakgebied
 • Beeldende vorming vmbo
 • Dans
 • Drama
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Muziek
Vakinhoud
 • Kunst en cultuur
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Doelen
 • Kerndoelen
 • Tussendoelen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Inhouden
 • Vaardigheden
 • Vakdidactiek
 • Opbrengstgericht werken
Vakspecifiek thema
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie
 • Media educatie
Trefwoorden
 • leerplankader

Nieuw elan voor Kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs handreiking

2-2-2016

​SLO (2015). Nieuw elan voor Kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs. Een praktische handreiking voor leraren + Praktische middelen. Enschede: SLO.

De brochure Nieuw elan voor kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs bestaat uit een handreiking met bijlage waarin praktische hulpmiddelen zijn opgenomen. De brochure helpt leerkrachten op weg om lessen kunstzinnige oriëntatie volgens het leerplankader kunstzinnige oriëntatie in de praktijk te brengen. In de brochure vindt u informatie over alle vakken van kunstzinnige oriëntatie: beeldend, dans, drama, muziek en cultureel erfgoed, over het leerplankader en de stappen uit het creatieve proces. Met een uitgewerkt praktijkvoorbeeld en handige checklists kunt u meteen zelf aan de slag.

Meer informatie over het leerplankader: http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/