Leraren en schoolleiders gaan curriculum actualiseren3926624-7-2017 00:03:1896htmlFalseaspxOnder de naam Curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich in 2018 over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen.Nieuwspagina
SLO ondersteunt ontwikkelteams van Curriculum.nu3938624-7-2017 00:03:1842htmlFalseaspxOnder de vlag Curriculum.nu buigen leraren en scholen zich in 2018 in ontwikkelteams over het curriculum van negen leergebieden.Nieuwspagina
SLO verhuist de nevenlocatie in Utrecht1664024-7-2017 00:03:1838htmlFalseaspxPer 1 juli is de bestaande nevenlocatie van SLO in Utrecht verhuisd naar de Aidadreef 4 in Utrecht-Overvecht. Op de nieuwe locatie beschikt SLO niet alleen over vergaderzalen maar ook over zo'n 30 werkplekken voor SLO medewerkers.Nieuwspagina
Nieuwe subsidieregeling opleiding Cultuurbegeleider primair onderwijs4630024-7-2017 00:08:313htmlFalseaspxHet ministerie van OCW opent vanaf september 2017 een subsidieregeling voor de post-HBO opleiding Cultuurbegeleider. De subsidie is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die zich verder willen specialiseren in cultuureducatie.Nieuwspagina
Verduidelijking examenprogramma Kunstvakken 15505024-7-2017 00:08:31122htmlFalseaspxVanaf januari is een werkgroep actief met de verduidelijking van Kunstvakken 1 voor het vmbo. De werkgroep bestaat uit experts die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het examenprogramma, vertegenwoordigers van vakverenigingen en leraren. ... Nieuwspagina