Verduidelijking examenprogramma Kunstvakken 15505029-3-2017 12:26:0739htmlFalseaspxVanaf januari is een werkgroep actief met de verduidelijking van Kunstvakken 1 voor het vmbo. De werkgroep bestaat uit experts die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het examenprogramma, vertegenwoordigers van vakverenigingen en leraren. ... Nieuwspagina
Nieuw examenprogramma CKV1375929-3-2017 12:26:07640htmlFalseaspx​Nieuw programma CKV Vanaf 1 augustus 2017 geldt in de bovenbouw van havo en vwo een nieuw examenprogramma voor het vak CKV. Hiermee is het advies van de Vernieuwingscommissie CKV voor een nieuw examenprogramma integraal overgenomen. Nieuwspagina