Verduidelijking examenprogramma Kunstvakken 15505029-5-2017 08:10:5487htmlFalseaspxVanaf januari is een werkgroep actief met de verduidelijking van Kunstvakken 1 voor het vmbo. De werkgroep bestaat uit experts die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het examenprogramma, vertegenwoordigers van vakverenigingen en leraren. ... Nieuwspagina