Sector
  • Hbo
  • Wo
Vakgebied
  • Kunst en cultuur (leergebied)
Vakinhoud
  • Kijken en luisteren naar
  • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
  • Produceren en presenteren
  • Reflecteren en evalueren
Leerplankundig thema
  • Professionalisering
Vakspecifiek thema
  • Kunsteducatie

Informatie Masters Kunsteducatie

4-6-2018
Voor kunstvakdocenten (in beeldende kunst & vormgeving, muziek, theater en dans) en professionals uit het kunsteducatieve werkveld is de interdisciplinaire master Kunsteducatie de aangewezen masteropleiding voor verdere professionalisering en life long learning.

De master Kunsteducatie is een interdisciplinaire tweejarige hbo-opleiding in deeltijd. De studenten zijn professionals uit alle kunstdisciplines - beeldende kunst & vormgeving, muziek, theater en dans -  en werken in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en op hogescholen, maar ook in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs, in de buitenschoolse kunsteducatie en community arts. Zij combineren werk en studie om de eigen beroepspraktijk te verdiepen en vernieuwen.

De studieprogramma's van de 7 masteropleidingen Kunsteducatie in Nederland zijn gebaseerd op een gezamenlijk competentieprofiel. Zij richten zich op het artistieke, kunstpedagogisch en -didactische, onderzoekende en ondernemende vermogen. Studenten ontwikkelen daarnaast hun vermogen tot kritische reflectie.

Wat biedt de masteropleiding Kunsteducatie?
Studenten leren analytisch en kritisch naar hun eigen beroepspraktijk te kijken en dit vanuit actuele theorie te onderbouwen, verbindingen met andere vakgebieden en disciplines te leggen en op nieuwe ontwikkelingen in de kunst en het onderwijs te anticiperen. In werkcolleges, trainingen en intervisie en eigen projecten  verwerven zij interdisciplinaire kennis en innovatieve vaardigheden. De masteropleidingen fungeren als learning - en researchcommunities. Onze studenten vertalen praktijkvragen naar onderzoekdesigns en genereren door onderzoek relevante kennis voor hun eigen praktijk en het veld.
De eigen beroepspraktijk vormt een belangrijk uitgangspunt van de studie. Binnen het curriculum worden professionele producten ontwikkeld en literatuur- en praktijkonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van het werk en de professional.

Meer informatie via de websites van de masteropleidingen: