Sector

  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw

Vakgebied

  • CKV

Leerplankundig thema

  • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Nieuw examenprogramma CKV

1-1-2017

Vanaf 1 augustus 2017 geldt in de bovenbouw van havo en vwo een nieuw examenprogramma voor het vak CKV.

Hiermee is het advies van de Vernieuwingscommissie CKV voor een nieuw examenprogramma integraal overgenomen. Een van de verschillen met het huidige programma is dat CKV zal worden afgesloten met een cijfer.

De grootste verschillen tussen het nieuwe en et het huidige examenprogramma CKV zijn de volgende:

  • Het vak wordt niet langer afgesloten met minimaal de beoordeling 'voldoende' of 'goed', maar met een cijfer dat meetelt in het combinatiecijfer.
  • Het kent een grondiger uitwerking van het kennisdomein.
  • De samenhang in het programma is vergroot.
  • De creatieve en onderzoekende houding van de leerling worden gestimuleerd door het doen van eigen onderzoek naar een artistiek creatief proces.
  • De verplichting tot actieve deelname aan een voorgeschreven aantal van zes (havo) of acht (vwo) culturele activiteiten is geschrapt. Scholen geven voortaan een eigen invulling aan hoe de leerling in aanraking komt met kunstzinnige activiteiten in een professionele context.

SLO schrijft een handreiking voor het schoolexamen. De komende periode zal worden benut voor het ontwikkelen van bij- en nascholing.