Sector

  • Vmbo bovenbouw

Vakgebied

  • Kunstvakken 1

Verduidelijking examenprogramma Kunstvakken 1

1-3-2017

​Vanaf januari 2017 is op verzoek van OCW en onder leiding van SLO een werkgroep actief met de verduidelijking van het examenprogramma Kunstvakken 1 voor het vmbo. De werkgroep bestaat uit experts die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het examenprogramma Kunstvakken 1 (inclusief CKV), vertegenwoordigers van de vakverenigingen en leraren die Kunstvakken 1 geven. 

Het resultaat van de werkgroep zal in het voorjaar van 2017 voorgelegd worden aan de staatssecretaris. Het voorstel zal recht doen aan de wet- en regelgeving en passen bij de huidige praktijk van scholen.

Meer over dit onderwerp is te lezen op de pagina lopende projecten.