Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakinhoud
  • Kunst en cultuur
Leerplankundig thema
  • Curriculum
Vakspecifiek thema
  • Cultuureducatie
  • Cultuuronderwijs
  • Kunsteducatie
Trefwoorden
  • Onderwijs2032

Reactie-LKCA-op-eindadvies-Platform-Onderwijs-2032

28-1-2016

Het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en –participatie (LKCA) geeft in 'Eindadvies Onderwijs2032: kansen voor cultuureducatie' een reactie op het eindadvies van het platform Onderwijs 2032. Volgens het LKCA biedt het uitgebalanceerde eindadvies een stevige basis voor de verdere uitwerking van cultuureducatie in het funderend onderwijs en ruimte voor culturele instellingen en aanbieders om te zorgen voor een rijke leeromgeving. Wel vraagt dit om een alerte betrokkenheid bij de verdere ontwikkeling van het kerncurriculum en de nader uitgewerkte leerlijnen. Men vindt het jammer dat, ondanks de verwijzing naar verbinding met het voor- en naschoolse domein en de kennis en ervaring die daar opgedaan, de schoolstructuur zelf met de schoolduur en schooltijden nergens genoemd wordt als randvoorwaarde die nader onderzoek behoeft.