Sector

 • Alle onderwijstypen

Vakgebied

 • Kunstzinnige oriëntatie

Vakinhoud

 • Kunst en cultuur

Leerplankundig thema

 • Curriculum
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Vakspecifiek thema

 • Cultureel erfgoed
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie
 • Media educatie

Trefwoorden

 • leerplankader

Reflectie op het ontwerpproces van het leerplankader kunstzinnige oriëntatie

2-2-2016

​Tuinen, S. van & Leverink, R. (2014) Reflectie op het ontwerpproces van het leerplankader kunstzinnige oriëntatie. In: Haanstra, F., O'Toole, J., Wagner, E., Zapp, K., Tuinen, S. van, Leverink, R., Hermans, P., Hünneman, R. Cultuur + Educatie 40: Leerplannen en competenties in internationaal perspectief, jaargang 14 (p. 67-94). Utrecht: LKCA.

​Sinds juni 2014 is er een leerplankader kunstzinnige oriëntatie, dat richtinggevend is voor de invulling van dit lesonderdeel op basisscholen. In dit artikel wordt stil gestaan bij de leerplankundige perspectieven en inhoudelijke overwegingen, keuzes en dilemma's die tijdens het ontwerpproces van dit kader een rol hebben gespeeld.