Sector
  • Alle onderwijstypen
Leerplankundig thema
  • Curriculum

Remix je curriculum

14-2-2018

‚ÄčHeijnen, E. (2015).Remix je curriculum! Een ontwerpmodel voor kunsteducatie. Amsterdam: Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten.

ISBN

978-90-71681-23-3

Remix je curriculum sluit aan bij de visuele interesses van jongeren en de praktijk van de huidige kunstwereld.

Heijnen onderzocht hoe het kunstonderwijs beter kan aansluiten bij de visuele interesses van jongeren en de praktijk van de huidige kunstwereld. Hij interviewde jongeren en hedendaagse kunstenaars over de manier waarop zij leren. Aan de hand daarvan ontwikkelde hij een ontwerpmodel aan de hand waarvan docenten en (toekomstige) kunsteducatoren vernieuwende curricula, projecten en lessenserie kunnen ontwerpen.