Sector
 • Vo
 • Vmbo
 • Havo
 • Vwo
Vakgebied
 • CKV
 • Kunstvakken 1
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren naar
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
 • Produceren en presenteren
Leerplankundig thema
 • Eindtermen
 • Tussendoelen
 • Toetsing en examens
Vakspecifiek thema
 • Cultuureducatie
 • Cultuuronderwijs
 • Kunsteducatie

CKV

30-4-2015

Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) is een verplicht examenvak voor alle leerlingen in de bovenbouw van het vmbo en in de tweede fase havo/vwo. Het voornaamste doel van dit vak is dat leerlingen kennismaken met de professionele wereld van kunst en cultuur. Deze kennismaking krijgt vorm door actief deel te nemen aan culturele activiteiten en door daarop te reflecteren.

Even dreigde het vak CKV in de tweede fase per schooljaar 2014-2015 te verdwijnen, maar staatssecretaris Dekker (OCW) handhaafde CKV als verplicht examenvak. CKV krijgt echter wel een nieuw examenprogramma. Daarvoor is de Vernieuwingscommissie CKV ingesteld.

SLO is nauw betrokken bij de ontwikkelingen van CKV in het vmbo en de tweede fase. Op deze pagina vindt u, naast het  nieuwe  examenprogramma voor CKV in de tweede fase en het examenprogramma voor CKV in het vmbo (Kunstvakken 1), verschillende publicaties die over de concretisering van CKV in de praktijk gaan en publicaties die de ervaringen van docenten en leerlingen beschrijven.