Kwaliteitscan kunstonderwijs

27-8-2015

De toenemende aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs raakt ook het kunst- en cultuuronderwijs. Op verzoek van het Ministerie van OCW heeft SLO een instrument ontwikkeld waarmee een docententeam in de onderbouw van het voortgezet onderwijs de kwaliteit van het leerplan voor kunst en cultuur kan meten, verbeteren en borgen.

Het instrument is bedoeld voor alle docenten die betrokken zijn bij het kunstonderwijs in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het instrument bestaat uit een kwaliteitscan voor kunstonderwijs en een aantal ontwikkelkaarten met sleutelvragen en richtinggevende kaders.
U start met het invullen van de kwaliteitscan. Daarbij kunt u kiezen uit een quickscan of een uitgebreide basisscan. De kwaliteitsscan is gebaseerd op het curriculair spinnenweb van Van den Akker (2003).

Kwaliteit ontstaat doordat docenten in dialoog met elkaar en ondersteund door de juiste set vragen en inspiratiebronnen overeenstemming bereiken over de betekenis van kwaliteit, en op basis daarvan inhoudelijke leerplankundige keuzes kunnen maken.
De quickscan en de basisscan zijn Excel-documenten. Deze beide scans bestaan uit stellingen die staan voor de kwaliteit van het kunstonderwijs. Door de scan in te vullen krijgt een team van kunstdocenten een totaalbeeld van de huidige en de gewenste situatie van het kunstonderwijs in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dit resulteert in een advies waar de ontwikkel-punten liggen. Vervolgens kunt u met behulp van de ontwikkelkaart(en) in gezamenlijkheid het leerplan verbeteren.

Lees, voordat u de stellingen gaat beantwoorden, eerst de instructie op de startpagina.

Meten, verbeteren en borgen van de kwaliteit van het leerplan kunst en cultuur
Quickscan kunstonderwijs
Basisscan kunstonderwijs
OntwikkelkaartenVisie
Leerdoelen
Leerinhoud
Leeractiviteiten
Docentenrollen
Bronnen en materialen
Groepsindeling
Leeromgeving
Tijd
Toetsing

 

Verantwoording

Dit instrument is ontwikkeld op verzoek van het ministerie van OCW. Het instrument is verschillende malen voorgelegd aan experts en diverse keren getest in de praktijk. Wij danken de experts, de docenten en de scholen die hier een bijdrage aan hebben geleverd.

Voor vragen over de kwaliteitscan kunt u contact opnemen met Viola van Lanschot Hubrecht.