Geraadpleegde literatuur

27-8-2015
 • Bamford, A. (Januari 2008). "Cultuur en school staat zo stevig als een huis". Bulletin Cultuur en school, nr. 50, 39 - 41.
 • Bamford, A. (2007). Kwaliteit en consistentie. Kunst en cultuureducatie in Vlaanderen.
 • Bamford, A. (2007). Netwerken en verbindingen: arts and cultural education in The Netherlands. Den Haag: OCW.
 • Dinsbach, G. (2007). Bericht aan de nieuwe generatie. Verslag van minisymposium bij het afscheid van Maarten Tamsma. Kunstzone 6(12), 31-32.
 • Dinsbach, G. en Lanschot Hubrecht, V. van (2005). Beeldend uitgelijnd. Enschede: SLO.
 • Haanstra F., e.a., (2006). Docenten en leerlingen over de lespraktijk beeldende kunst en cultuur. Amsterdam: AHK.
 • Haanstra, F. (2004). Over profielkolommen en canons in de cultuureducatie. 
 • Haanstra, F. (2007). Kuifje en het mysterie van de kunsteducatie. Geraadpleegd via website: http://www.ahk.nl/fileadmin/download/ahk/Lectoraten/Kunst-_en_cultuureducatie/Kuifje_kunsteducatie.pdf
 • Haanstra, F. (oktober 2006). The WOW factor; een blijde maar slecht onderbouwde boodschap over de effecten van kunsteducatie. Kunstzone 5, 29-31.
 • Knol, J.J. (januari 2008). "Je moet altijd streven naar meer". Bulletin Cultuur en school, 50, 65 - 67.
 • Kunstconnectie (2007). Zorg voor kwaliteit: kwaliteitskader kunsteducatie & amateurkunst. Utrecht: De Kunstconnectie.
 • Lindström, L. (2004). Creatieve beeldende vaardigheden beoordelen op basis van portfolio's: een instrument. In F. Haanstra (Red.) Kunst- en leesdossiers: gebruik en beoordeling in het onderwijs. Cultuur + Educatie 10, 70-80. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland.
 • Muiderman, H. Expertpanel (2008). Culturele ontmoeting. Den Haag: OCW.
 • Nieveen, N. Samenhang in het leerplan. Bijdrage voor de SLO-Academie, 6 maart 2008. Enschede: SLO.
 • Oberon (2007). Monitor cultuureducatie voortgezet onderwijs, meting 2007. Utrecht: Oberon.
 • OC&W (2007). Kunst van Leven, hoofdlijnen cultuurbeleid. Den Haag: OCW.
 • Offermans, C.(2005). Als het maar leuk is. Voordracht op een symposium over de actualiteit en toekomst van de kunst- en cultuureducatie op 3 november 2005.
 • Onderwijsraad (2006). Onderwijs in cultuur, advies. Den Haag: Onderwijsraad.
 • Schönau, D. (2008). Verwarde netwerken en onduidelijke verbindingen. Anne Bamford: Netwerken en verbindingen: arts and cultural education in The Netherlands, s.l., 2007. Kunstzone 2/3, 16-19.
 • Taakgroep Vernieuwing Basisvorming (2004). Beweging in de onderbouw. Voorstellen voor de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs. Zwolle.